Nyheter

Nyheter og informasjon

Koronavirus

Som følge av restriksjoner knyttet til Covid-19, har tannlegeklinikken i en lengre periode hatt begrenset åpningstid. Nå er vi imidlertid tilbake i tilnærmet normal drift. På grunn av forskyvelser av undersøkelser har ikke Tannlege Tom Kjelland kapasitet til utføre alle planlagte årskontroller, dermed vil enkelte få tid hos en av våre andre tannleger dette året. Dersom du vil tilbake til Tom neste år eller gjerne ønsker tid hos Tom Kjelland også dette året, ta kontakt per tlf.

Vi følger FHIs anbefalinger gjellende smittevern.

Ved besøk på vår klinikk vil du bli møtt av en av våre sekretærer med en rekke spørsmål knyttet til eventuelle symptomer/risiko for smitte av covid-19.

For din og vår sikkerhet ønsker vi at du tar kontakt med oss før timeavtale dersom du:

  • sitter i isolat
  • har symptomer på luftveisinfeksjon eller har feber

Ta kontakt for ny tid ved en senere anledning på tlf: 62431000

 På forhånd takk!