Om oss

Ansatte ved vår klinikk

Tannpleier Ingrid Lucia Kindlihagen Kjelland

 • Utdannet tannpleier ved Universitetet i Oslo i 1990


Tannpleier Julie Furre

 • Bachelor i Odontologi ved Høgskolen i Innlandet avd. Elverum i 2019

Tannlege Tom Kjelland

 • Eksamen i Odontologi ved Universitetet i Oslo i 1986
 • Har praktisert og ledet Kjellands Tannlegepraksis AS siden 1986
 • Ble i 2011 godkjent til å utføre implantatprotetisk behandling med offentlig økonomisk støtte

Tannlege Christer Tangas 

 • Eksamen i Odontologi ved Karolinska Institut i 1992

Tannlege Isabelle Kjelland

 • Eksamen i Odontologi ved Universitetet i Malmö i 2018Tannlege Michael Kjelland

 • Eksamen i Odontologi ved Universitetet i Malmö i 2019

Tannlege Cazandra Kjelland

 • Eksamen i Odontologi ved Universitetet i Malmö i 2018

Tannlege Victoria Kjelland

 • Examen i Odontologi ved universitetet i Malmø i 2021

Tannhelsesekretær Astrid-Bente Thorkildsen

 • Utdannet tannhelsesekretær 

Tannhelsesekretær Carmen Acevedo

 • Utdannet tannhelsesekretær 

Tannhelsesekretær Marit Hammer

 • Utdannet tannhelsesekretær 


Tannhelsesekretær Berit Kristine Bakken

 • Utdannet tannhelsesekretær 

Tannhelsesekretær Gunn Furuheim 

 • Utdannet tannhelsesekretær i 1990
 • Tidligere jobbet som assistent ved kjeveortopedisk klinikk i Elverum 

Vaktmester Kjell Olai Strand

 • Arbeider som vaktmester flere dager i uken