Behandlinger

Behandlinger

Vi utfører et stort utvalg av ulike type tannbehandling og har et bredt spekter av erfaring.  
Vi har avtale om direkteoppgjør med Helfo, for pasienter som har rett til dette. 

Undersøkelser

Vi har både tannpleier og tannleger som tilbyr ulike former for undersøkelser. 
Vi anbefaler alle å oppsøke tannhelsepersonell for undersøkelse med intervaller på 9-24 mnd. Dette for å behandle sykdommer tidlig i utviklingen og før de blir av alvorlig karakter. 

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling er vår viktigste behandlingsform. Forebyggende behandling kan i mange tilfeller stabilisere sykdommer slik at mer invasiv behandling kan unngås. 


Snorke- og apnéskinner 

Snorking er lyd som oppstår når det blir trangt i de øvre luftveiene under søvn. Snorking er en vanlig plage og forekommer hos over 40% av befolkningen i 60 års alderen. Hos noen kan snorking være et symptom på obstruktiv søvnapné. Dette er pustestopp som oppstår da de øvre luftveiene kollapser under søvn. Symptomene på søvnapné er tretthet og dårlig søvnkvalitet. 
Det finnes flere behandlinger for søvnapné. En av disse er behandling med snorkeskinne. Vi samarbeider med Somnomed som er den største aktøren i Norden med gode resultater med snorke- og søvnapnéskinner. 


Kjeve-, -ledd- og ansiktsplager

Smerter og plager i ansiktsregionen er relativt vanlig forekommende tilstander i den voksne befolkningen. Årsaksfaktorene til smertediagnoser i ansiktsregio er ikke helt klarlagt, men antas være multifaktoriell. Smertetilstander i ansiktsregionen rammer oftest kvinner.

Implantatbehandling

Tannimplantat er en behandlingsform for å erstatte ødelagte og fjernede tenner, og bør alltid vurderes når man har mistet en eller flere tenner. 

Implantat er en titan-skrue som festes til kjevebenet. Benet vokser og integreres med skruens gjenger.  Over implantatet kan det monteres ulike tannkonstruksjoner.

På vår klinikk tilbyr vi innsettelse av tannimplantater om det foreligger indikasjon for dette. Dersom du har krav på refusjon gjennom Helfo for erstatning av tenner, er tannlege Tom Kjelland autorisert og godkjent for implantatprotetisk behandling.

Invisalign

Invisalign behandling er en type tannregulering som med hjelp av gjennomsiktige skinner flytter tenner i ønsket retning. Før behandling settes i gang, utfører vi en konstruksjonstime med 3D-scanning av tennene dine. Vi samler inn informasjon om dine ønsker samt bruker 3D-skanningen av dine tenner, slik at vi kan lage et forslag til hvordan behandlingsresultatet blir. Behandlingstid: 3-12 måneder. 

Kom innom for en konsultasjon.